Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

Den betydelsefulla leken – Konsten att leda, medverka och följa

Digital föreläsning

Varmt välkommen att delta under Barnkompetens digitala föreläsning som visar på olika sätt att förstå lekens, lärmiljöns och pedagogrollens interaktiva och intra-aktiva relationer till utbildning och undervisning. Med hjälp av konkreta exempel från förskola kommer vi beskriva, fördjupa och problematisera lek med hjälp av teori, filosofi, metodik och förskoledidaktik. Föreläsningen vilar på vetenskaplig grund och […]

595ex moms per deltagare

Introduktion, lek och värdegrund för de yngsta

Barnkompetens Villagatan 9, Stockholm, Sverige

Möt Emelie W Bernemyr och Lena Edlund under en dag fylld av inspiration, tips och senaste rön kring hur vi startar upp barnens livslånga lärande och betydelsen av dig som pedagog. Plats: Kurs på Östermalm, Stockholm. Begränsat antal platser.

2950 kr ex moms

Introduktion, lek och värdegrund för de yngsta

Digital kurs

Möt Emelie W Bernemyr och Lena Edlund under en dag fylld av inspiration, tips och senaste rön kring hur vi startar upp barnens livslånga lärande och betydelsen av dig som pedagog. Plats: Digital kurs via ZOOM. Begränsat antal platser.

1500 kr ex moms pp eller gruppris

BARNS LEK & LÄRMILJÖER

Digital processutbildning

Digital processutbildning för leg. förskollärare Modul 1: onsdag 10 augusti Modul 2: måndag 12 september Modul 3: måndag 17 oktober Modul 4: onsdag 16 november Varmt välkommen att delta i Barnkompetensutbildning med särskilt fokus på barns lek och lärmiljöer.

3795 kr ex moms per deltagare

Introduktion i förskolan

Digital kurs

Möt Emelie W Bernemyr och Lena Edlund under en dag fylld av inspiration, tips och senaste rön kring hur vi startar upp barnens livslånga lärande och betydelsen av dig som pedagog.

1500kr ex moms pp

Stärk flerspråkiga barns villkor och lärande i förskolan

Digital föreläsning

Varmt välkommen att delta under en föreläsning med syfte att stärka dig kring språk- och kunskapsutvecklande arbete med fokus på flerspråkighet. Föreläsningen sätter luppen på hur du kan utvecklas att bli en språklig förebild för barn, kollegor och familjer. Pris: 595 kr ex moms per deltagare 3995 kr ex moms upp till 20 deltagare per […]

595kr ex moms per deltagare

Språkutvecklande arbete – så iscensätter du och ditt arbetslag förutsättningar för barns språkutveckling

Digital processutbildning

Digital processutbildning i tre moduler. 16/9 kl. 13:00-16:00 7/10 kl. 13:00-16:00 4/11 kl. 13:00-16:00 Barns språkutveckling och arbetslagets språkutvecklande arbete blir under utbildningen en motor för förskollärarens och arbetslagets planering och utvärdering av förskolans utbildning och undervisning. I samtliga moduler ingår kunskaper om barns språkutveckling kunskaper i språkutvecklande arbete Interkulturellt förhållningssätt Pedagogens och arbetslagets betydelse

3495kr ex moms per deltagare

Språkligt sammanhang i förskolan

Digital studiedag

Varmt välkommen till Barnkompetens digitala studiedag! En dag fylld av relevanta synsätt och metoder, konkreta exempel och modeller. 995 kr ex moms per deltagare4995 kr ex moms för en länk upp till 20 deltagare

995 kr ex moms per deltagare

Förskollärarens ledarskap och allsidiga uppdrag

Digital processutbildning

Processutbildningen leds av Per Bernemyr, Lena Edlund, John Steinberg, Martin Gråfors och Emelie Bernemyr. Syftet är att stärka och utveckla förskollärarens handlingskompetens i att tillitsfullt, spontant och planerat leda arbetslag och barngrupp. En processutbildning som både främjar en reflekterande praxis och kommer ut i handling. Processutbildningen är fulltecknad. Nästa omgång startar den 4 november. Se […]

4995kr ex moms per deltagare. Om ni är fler än två - kontakta oss för gruppris

Förskollärarens ledarskap och allsidiga uppdrag

Digital processutbildning

Processutbildningen leds av Per Bernemyr, Lena Edlund, John Steinberg, Martin Gråfors och Emelie Bernemyr. Syftet är att stärka och utveckla förskollärarens handlingskompetens i att tillitsfullt, spontant och planerat leda arbetslag och barngrupp. En processutbildning som både främjar en reflekterande praxis och kommer ut i handling. Obs! Denna processutbildning går även att boka skräddarsytt för din […]

4995kr ex moms per deltagare. Om ni är fler än två - kontakta oss för gruppris

Förskollärarens ledarskap och allsidiga uppdrag

Digital processutbildning

Digital processutbildning för leg. förskollärare. Bygger på fem moduler som alla hålls på måndagar mellan kl. 16:30-18:30. Modul 1: 5 december Modul 2: 16 januari Modul 3: 13 februari Modul 4: 13 mars Modul 5: 17 april

2995kr ex moms per deltagare

Barns lek och lärmiljöer HT-2022 och VT-2023

Digital processutbildning

Digital processutbildning för leg. förskollärare Modul 1: onsdag 14 december Modul 2: onsdag 18 januari Modul 3: onsdag 15 februari Modul 4: onsdag 15 mars Varmt välkommen att delta i Barnkompetensutbildning med särskilt fokus på barns lek och lärmiljöer.

3795 kr ex moms per deltagare