7-8 JANUARI 2019 - Två fullspäckade fortbildningsdagar utifrån förändringarna i den nya läroplanen, Lpfö18 7-8 JANUARI 2019 - Allt du behöver veta om de förändringar som den reviderade läroplanen innebär utifrån ett utforskande arbetssätt 7-8 JANUARI 2019 - Att planera och organisera så att alla barn möter alla målområden i läroplanen under sin förskoletid

Välkommen till Barnkompetens!

Vi arrangerar kvalificerad fortbildning för dig som arbetar inom förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem. Vi har tillgång till branschens högsta kompetenser och erbjuder en mångfald och bredd av utbildning till marknadens bästa pris.

Alla verksamheter är unika. Liksom de människor som vistas där. Behov och förutsättningar är helt olika och därför är all vår fortbildning skräddarsydd och unik. Vi hjälper er att kartlägga er verksamhets behov av kompetensutveckling och erbjuder alltid våra kunder en konsultation utan kostnad. Utifrån detta utvecklar vi tillsammans ett innehåll och upplägg.

Våra uppdragsgivare är alla unika och vi arbetar både lokalt och centralt. Vi har pågående uppdrag och nära samarbeten med förvaltningar samt stora som små förskolor och skolor. Alla våra utbildare har gedigen kunskap, lång erfarenhet och är experter på skolutveckling.

Vår kompetens sträcker sig även utanför förskolan och skolan. Vi har samarbeten med stödorganisationer samt erbjuder föräldrakurser.

Vi kan kvalitet. Vi kan skolutveckling. Vad kan vi göra för er?
Varmt välkommen att kontakta oss!

Uppdragsutbilning – Kurshållare John Steinberg

john_steinbergBarnkompetens föreläsning, Professionella samtal, är en metodintroduktion till hur du kan höja kvalitén på dina kollegiala samtal, utvecklingssamtal och vardagssamtal. Att fokusera på styrkor är mer effektivt än att fokusera på brister och problem. Denna fortbildning ger dig redskap för hur detta går till under ledning av John Steinberg.

Läs mer [icon name=”angle-double-right” class=””]

Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning är en utbildningsform vid sidan om vårt grundläggande utbud. Den skräddarsys helt efter era önskemål och förutsättningar. Vi hjälper er att kartlägga verksamhetens behov av fortbildning. Det ingår alltid en gratis och personlig konsultation i vår lokal på Villagatan.

Kvalitet

Våra utbildare är specialister på kvalitet i förskola och skola och har bland annat gått examinatorsutbildningen på SIQ som arbetar tillsammans med Skolverket för att utveckla och driva Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola på uppdrag av Utbildningsdepartementet. Barnkompetens hjälper dig och din organisation att utveckla verksamheten och det systematiska kvalitetsarbetet  på ett strukturerat och pedagogiskt sätt.

Relationskompetens

Vi har vår utgångspunkt i FNs barnkonvention, med barnet i centrum och arbetar för sprida kunskap om barn och barns behov. Våra utbildare är alla specialister inom sina områden och har gedigna erfarenheter från förskolors och skolors vardag. Är du intresserad av att utvecklas i din roll som pedagog?