Föreläsningar

Vi erbjuder en mängd öppna föreläsningar för dig som arbetar i förskolan. Samtliga föreläsningar är även möjliga att beställa som uppdragsutbildning till din förskola, förskoleenhet eller kommun. Vänligen klicka på ”aktuellt” för att se när nästa öppna föreläsning äger rum.

 • Projektinriktat arbetssätt i barngrupp
 • Pedagogisk atmosfär
 • Pedagogisk dokumentation
 • Det kompetenta barnet
 • Det systematiska kvalitetsarbetet
 • Att leda det systematiska kvalitetsarbetet
 • Förskola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
 • IKT i förskolan
 • Digital pedagogisk dokumentation
 • IKT och specialpedagogik i förskolan
 • Ledarskap i förskolan
 • Utvecklingssamtal
 • Pedagogiska lärmiljöer
 • Hitta barnens styrkor
 • Medveten högläsning och språkutveckling i förskolan
 • Anknytning i förskolan
 • Modern utvecklingspsykologi barn 1-6 år
 • Relationskompetens
 • Matematik i förskolan
 • Barn som utmanar
 • Barn i behov av särskilt stöd
 • Likabehandlingsplanen i praktiken
 • HLR och första hjälpen