Relationskompetens

Vi har vår utgångspunkt i FNs barnkonvention, http://unicef.se/barnkonventionen, med barnet i centrum och arbetar för sprida kunskap om barn och barns behov. Våra utbildare är alla specialister inom sina områden och har gedigna erfarenheter från förskolors och skolors vardag. Är du intresserad av att utvecklas i din roll som pedagog? Vi har utbildningarna som beskriver de relationella processer som förskollärare, lärare, skolledare och andra pedagoger ingår i tillsammans med barn, unga och föräldrar. Vi har kartlagt det pedagogiska landskapet och erbjuder handledning, föreläsningar och seminarium.

 • Det professionella samtalet
 • Coaching
 • Konflikthantering
 • Grupprocesser
 • Ledarskap
 • Hitta styrkorna
 • Pedagogen inom mig
 • Modern utvecklingspsykologi
 • Att samarbete med föräldrar
 • Pedagogisk atmosfär
 • Inkludering
john-steinberg-100

John Steinberg
Fil dr pedagogik

petra-100

Petra Hedlund Ghaffarpor
Grundskollärare

catarina-furmark-100

Catarina Furmark
Skolpsykolog