Välkommen till Barnkompetens!

Barnkompetens utbildningar är skräddarsydda för dig som önskar utveckla ett hållbart ledarskap med utgångspunkt i ditt uppdrag som ett led i din kompetensutveckling! Vårt syfte är att ge dig nya infallsvinklar på ditt uppdrag att organisera och leda utifrån målen och intentionerna i läroplanen och styrdokumenten.

Vi brinner för att erbjuda kompetensutveckling som lönar sig och gör skillnad. Det ska vara roligt att fortbilda sig och inget uppdrag är för stort eller för smått! Vi erbjuder personlig och högkvalificerad rådgivning.

Våra utbildningar erbjuder en kombination av teori och praktik som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Våra utbildare rustar dig med pedagogiska strategier, verktyg, modeller och metoder inför ditt dagliga arbete. Under våra utbildningar finns det även tid, rum och ro för diskussion och reflektion där ett betydelsefullt nätverkande och erfarenhetsutbyte äger rum.

Vi på Barnkompetens vet att din tid är värdefull, och därför skräddarsyr vi fortbildning som du har omedelbar nytta av och som stärker din kompetens. Förutom våra ordinarie kurser och öppna föreläsningar brinner vi för att skräddarsy uppdragsutbildningar utifrån era behov och förutsättningar. Barnkompetens garanterar fortbildning i världsklass och en hållbar utveckling av er yrkesroll!

Exempel på våra olika utbildningsformer:

Föreläsningar/kurser

Processutbildningar

Handledning

Workshops