Fritidshem

Alla verksamheter är unika. Liksom de människor som arbetar där. Behov och förutsättningar är helt olika och därför är all vår fortbildning skräddarsydd och unik.

Vi vill vara med att utveckla framtidens fritidshem med dess uppdrag och utmaningar och erbjuder föreläsningar, handledning och arbetslagsutbildning för all personal på fritidshemmet.

Vår mission är att alla barn har rätt till en trygg miljö och en meningsfull fritid som stödjer barnets identitetsutveckling. Vi vill bidra till att alla barn i Sveriges fritidshem får en fantastisk tid med rik tillgång till material, pedagogiska lärmiljöer och spännande möten. Där lek, lärande, natur och äventyr har en självklar plats och barns inflytande och allas delaktighet är en självklarhet i den pedagogiska vardagen.

Kvaliteten och det pedagogiska innehållet påverkar både barnets utveckling och lärande. Våra utbildningar ger stärkta möjligheter för att förverkliga framtidens fritidshem!

Vi kan kvalitet. Vi kan fritidshemmets uppdrag. Vad kan vi göra för er? Varmt välkommen att kontakta oss för konsultation och bokning.