Föreläsningar

 • Ett framgångsrikt fritidshem
 • Inspirationsföreläsning om fritidspedagogik
 • Ledarskap på fritidshemmet
 • Det kompetenta barnet
 • Lär och lek med lärplatta och smartboard på fritidshemmet!
 • Modern utvecklingspsykologi – om barns utveckling, lärande och kommunikation
 • Pedagogiska lärmiljöer
 • Barn som utmanar
 • Systematiskt kvalitetsarbete
 • Att dokumentera barns lärande och utveckling
 • Tematiskt arbete – natur, äventyr och matematik på fritidshemmet
 • Skapande och projektinriktat arbetssätt i barngrupp
 • Pedagogisk atmosfär
 • Att tolka läroplanen och uppdraget i praktiken