Handledning

Vi erbjuder handledning både enskilt och i grupp. Vi har gedigen kunskap och lång praktisk erfarenhet av att handleda fritidspersonal. 

Vi handleder systematiskt med ett reflekterande och samskapande förhållningssätt. Detta är ett mycket effektivt sätt att säkerställa hög kvalitet i arbetslaget och organisationen.

Vi arbetar efter SIQs modell för systematiskt kvalitetsarbete och kundorienterad verksamhetsutveckling. För ytterligare info om SIQ vänligen se www.siq.se

Vi kan kvalitet. Vi kan fritidshem. Varmt välkommen att kontakta oss!