Föreläsningar

Coacha varandra!

Kollegialt lärande handlar om att ta vara på varandras kompetenser, idéer, erfarenheter och kunskaper på ett systematiskt och konstruktivt sätt. En metod för detta heter co-coaching. Man parar ihop sig med en kollega, träffas en eller två gånger per månad för att utbyta erfarenheter på ett sätt som John Steinberg beskriver under föreläsningen. Det kan också kompletteras med verksamhetsbesök till varandra. Även en enkel modell för detta förklaras under föreläsningen.

Metoder för systematisk reflektion ensam eller tillsammans med kollegor. En introduktion till co-coaching som metod
Fem bra coaching frågor
Korta verksamhetsbesök – sex saker att leta efter

Som alltid när John undervisar blandas teori med praktiska exempel, demonstrationer och korta videos. Lärdomar från föreläsningen kan du använda även i många andra coaching och handledningssammanhang!

Framgångsrika samtal i skolans värld!

Att leda framgångsrika samtal är både en konst och vetenskap! 
Under denna föreläsning presenterar vår utbildare John Steinberg ”teorin om styrkor” och demonstrerar hur ett samtal med utgångspunkt från barnens (och föräldrarnas) styrkor går till. Både barn och föräldrar, samt du själv som pedagog, behöver bekräftelse för att skapa en uppmuntrande och utvecklande miljö.

  • Vad är dina styrkor som pedagog?
  • Hur kan man bekräfta föräldrarna i deras bemötande av sina barn?
  • Hur kan man, med enkla frågor, även få barnen att berätta om hur de lär sig och vad de tycker de är bra på och vill veta mer om?
  • Vilka konsekvenser har ”teorin om styrkor” för hur vi lägger upp utvecklingssamtal och även medarbetarsamtal?
    John demonstrerar sina metoder samt visar korta filmklipp med elever som förklarar sina styrkor och hur de lär sig nya saker. Ta vara på chansen att utveckla din professionella kompetens som samtalsledare med barnen, föräldrarna och med dina kollegor.
Framgångsrik undervisning!

Framgångsrik undervisning är en konsekvens av tydligt ledarskap, goda förberedelser, en genomtänkt idé och gott samarbete med eleverna.

Under denna föreläsning beskriver vår utbildare John Steinberg hur ”framgångsrika” lärare arbetar och tänker utifrån sina observationer av hundratals lektioner genom åren.

  • Pedagogyrket är ett ledarskapsyrke. Hur får man elevernas och föräldrarnas förtroende?
  • Pedagogyrket är även ett artistyrke. Det är en stor konst att gå in i en grupp med 25 barn eller ungdomar och få alla att engagera sig. Hur göra?
  • Allt börjar med den viktiga frågan – vad är mitt uppdrag och hur kan mina val av metoder och tillvägagångssätt hjälpa mig att uppfylla detta syfte? 
Föreläsningen ger exempel på metoder och principer som fungerar! Den berör även val av undervisningsmetod och ställer frågan om metodikens betydelse för goda resultat. Som deltagare får du en chans att reflektera över hur du leder, undervisar och bemöter dina elever – allt i syfte att skapa de bästa förutsättningarna för lärande.