Handledning

Vi erbjuder handledning både enskilt och i grupp. Vi har gedigen kunskap och lång praktisk erfarenhet av att handleda lärare, fritidspedagoger, arbetslag, rektorer och ledningsgrupper.

Vi handleder systematiskt med ett reflekterande och samskapande förhållningssätt. Detta leder till ett mycket effektivt sätt att säkerställa hög kvalitet i organisationen.

Vi arbetar efter SIQs modell för systematiskt kvalitetsarbete och kundorienterad verksamhetsutveckling. För ytterligare info om SIQ se www.siq.se

Vi kan kvalitet. Vi kan skolan. Vad kan vi göra för er? Varmt välkommen att kontakta oss!