Kurser

Coaching – Kollegialt lärande

Vår utbildare, John Steinberg , lär ut grunderna i co-coaching som metod och systematisk reflektion. Kursen innehåller föreläsning, demonstrationer och korta videos. Som alltid när John undervisar blandas teori med praktiska exempel.

Kursen ges vid 3 tillfällen. Kursbevis och diplom.

Framgångsrik undervisning

Framgångsrik undervisning är en konsekvens av tydligt ledarskap, goda förberedelser, en genomtänkt idé och gott samarbete med eleverna. Kursen ger exempel på metoder och principer som fungerar! Den berör även val av undervisningsmetod och ställer frågan om metodikens betydelse för goda resultat. Som deltagare får du en chans att reflektera över hur du leder, undervisar och bemöter dina elever – allt i syfte att skapa de bästa förutsättningarna för lärande. Under denna kurs beskriver vår utbildare John Steinberg hur ”framgångsrika” lärare arbetar och tänker utifrån sina observationer av hundratals lektioner genom åren.

 • Pedagogyrket är ett ledarskapsyrke. Hur får man elevernas och föräldrarnas förtroende?
 • Pedagogyrket är även ett artistyrke. Det är en stor konst att gå in i en grupp med 25 barn eller ungdomar och få alla att engagera sig. Hur göra?
 • Allt börjar med den viktiga frågan – vad är mitt uppdrag och hur kan mina val av metoder och tillvägagångssätt hjälpa mig att uppfylla detta syfte?

Professionella samtal

Att leda framgångsrika samtal är både en konst och vetenskap!
Under denna föreläsning presenterar vår utbildare John Steinberg ”teorin om styrkor” och demonstrerar hur ett samtal med utgångspunkt från barnens (och föräldrarnas) styrkor går till. Både barn och föräldrar, samt du själv som pedagog, behöver bekräftelse för att skapa en uppmuntrande och utvecklande miljö.

 • Vad är dina styrkor som pedagog?
 • Hur kan man bekräfta föräldrarna i deras bemötande av sina barn?
 • Hur kan man, med enkla frågor, även få barnen att berätta om hur de lär sig och vad de tycker de är bra på och vill veta mer om?
 • Vilka konsekvenser har ”teorin om styrkor” för hur vi lägger upp utvecklingssamtal och även medarbetarsamtal?

John demonstrerar sina metoder samt visar korta filmklipp med elever som förklarar sina styrkor och hur de lär sig nya saker. Ta vara på chansen att utveckla din professionella kompetens som samtalsledare med barnen, föräldrarna och med dina kollegor.

Kursen ges vid 3 tillfällen. Kursbevis och diplom.

Att undervisa i läsförståelse

En kurs på sex fortbildningsträffar i en grupp med max 8 deltagare. Alla lärare på skolan kan delta, från förskollärare till ämneslärare. Träffarna är framtagna av Barbro Westlund och bidrar till en kompetenshöjning i hur man som lärare utvecklar sina elevers läsförståelse under hela skoltiden. Praktiska övningar varvas med föreläsning och teoretiska reflektioner.

 • Hur aktuell läsforskning/lässtrategier kan omsättas i praktiskt handlande
 • Att utveckla ett professionellt språk om läsförståelse
 • Att arbeta med ”tänka högt-metoden” (”think alouds”)
 • Att arbeta med elevers ordförråd och begreppsutveckling
 • Att arbeta med olika slags frågor och underliggande texter

Obligatorisk kurslitteratur:
Att undervisa i läsförståelse, Barbro Westlund 2009.

Träffarna sker en gång per månad och är 2,5 timme lång inklusive paus och fika.
Kursbevis efter avslutad kurs.

Kursen ges hos Barnkompetens på Villagatan i Stockholm men går också att beställas som uppdragsutbildning.